Kypr

Kypr je třetím největším ostrovem ve Středozemním moři, po italských ostrovech Sicílie a Sardinie, leží na rozhraní mezi třemi kontinenty. Rozloha ostrova je 9 251 km², svojí rozlohou je 81. největší ostrov na světě. Ostrov Kypr je rozdělen na dva samostatné státy. Na jihu ostrova leží Kyperská republika s úředním jazykem řečtinou a s tradičně velmi úzkými vztahy k Řecku, na severu ostrova se nachází tzv. Severokyperská turecká republika, řadící se mezi nové turistické destinace. Severokyperská turecká republika zaujímá cca 57% z celkové rozlohy Kypru.

Severokyperská turecká republika byla vyhlášena 15. 11. 1983, v současné době je tento stát oficiálně uznáván pouze Tureckem. Hlavním městem je Lefkosa (Nicosia), úředním jazykem je turečtina, měnou je nová turecká lira (YTL). Pro pobyty v severní části ostrova je nutný cestovní pas.

Kyperská republika situovaná na jihu ostrova je rovněž samostatným státem, od roku 2004 je členem Evropské unie. Hlavním městem je Nicosia (Lefkosa), úředním jazykem je řečtina, měnou je euro. Pro pobyty v jižní části ostrova je nutný cestovní pas či občanský průkaz (země patří do EU).

Kypr

Kypr

Lefkosia/Nikosia

Lefkosa neboli Nikosia je hlavním městem ostrova již téměř tisíc let. V centru je soustředěno velké množství místních pamětihodností. Město je hranicí rozděleno na jižní a severní část. Severní část města patří Turkům, jižní část města připadá kyperským Řekům. Řada historických cenných nálezů z bohaté historie města je uložena v místním Kyperském muzeu a v Rezidenci arcibiskupa. Turisté mohou z jižní části přejít na severní stranu ostrova a naopak přes hranici, které se říká „Zelená čára“. K přechodu hranice je nutný cestovní pas či občanský průkaz (při přechodu z jižní části na severní). Na hranici v hlavním městě se nachází krásná vyhlídka Lidras St. Lookout, odkud lze obhlédnout téměř celé město.

Telefonní služby na Kypru

České mobilní telefony na Kypru v severní i jižní části obvykle fungují bez problémů, přesné podmínky (telefonování, sms, internet) získáte u Vašich operátorů. Předvolba do České republiky je 00420.

Internet na Kypru

Ve většině hotelů v severní i jižní části lze za poplatek využít hotelových počítačů s připojením na internet. Bezdrátové připojení (WiFi) se rovněž stává běžným standardem většiny hotelů, je dostupné minimálně v hotelové lobby, internetové připojení je ve většině případů za poplatek

Důležité doporučení

Na úschovu cenností, cestovních pasů, šperků apod. doporučujeme využít hotelových trezorů, které jsou dostupné ve většině hotelů přímo na pokoji anebo v recepci, obvykle za malý poplatek. Přestože je kriminalita na celém ostrově velmi nízká, mimo hotelový areál s sebou doporučujeme nosit pouze kopii cestovního pasu nebo občanského průkazu. Na jednodenní výlety, kdy překračujete státní hranice mezi severním a jižním Kyprem, je nezbytný cestovní doklad.

Další informace můžete získat rovněž na internetových stránkách: www.mzv.cz, www.bongobongo.cz

Kypr
Kypr

KyprKypr informace

 • rozloha ostrova 9 251 km² (57 % z této rozlohy tvoří Severokyperská republika)
 • hlavní město Nicosia (Lefkosia)
 • časový posun: + 1 hodina
 • měna: euro
 • úřední jazyk: řečtina (Kyperská republika), turečtina (Severokyperská turecká republika)

Telefonní služby na Kypru

 • nouzové volání: 199 (první pomoc, policie, hasiči, záchranná služba)

Měna Kypr

 • Kyperská republika (jižní část ostrova): EURO
 • Severokyperská turecká republika: nová turecká lira, 1 YTL = 100 kurušů

Mezinárodní platební karty jsou běžně přijímány v hotelích, ve většině obchodů, v restauracích, v půjčovnách aut. Zároveň je možný výběr místní měny z bankomatů

Orientační ceny

 • 1,5 l vody - cena samoobsluha - cca 0,5 € / cca 1-2 YTL
 • 1,5 l limonáda - cena samoobsluha - cca 2-3 € / cca 3 YTL
 • 1 káva v bistru - cca 1-2 € / cca 3-5 YTL
 • 1 malé pivo v bistru - cca 3 € / cca 5 YTL
 • 1 sendvič v rychlém občerstvení - cca 3-5 € / cca 5 YTL
 • 1 pizza - cca 10-15 € / cca 15-20 YTL
 • 1 oběd v místní restauraci (denní menu) - cca 10-15 € / cca 20-30 YTL
 • 1 pohled - cca 0,5-1 € / cca 1-2 YTL
 • 1 známka na pohled - 0,5 € / 1 YTL
 • jízdné městskou veřejnou dopravou – cca 1-2 € / cca 2-3 YTL (dle vzdálenosti)