Výlety Sicílie

Itálie, Sicílie

Lipari – Vulcano

Celodenní lodní výlet na Liparské ostrovy – volný čas na prohlídku pevnosti s archeologickým areálem na ostrově Lipari, na ostrově Vulcano možnost pěšího výstupu na kráter (3 EUR) nebo koupání v termálním sirném jezírku (2 EUR).

  • Dospělý cca 65 EUR

Cefalù

Půldenní výlet autobusem do malebného rybářského městečka Cefalù, návštěva středověké prádelny a obchůdku s keramikou, volný čas na prohlídku přístavu a dominanty města – normanské katedrály

  • Dospělý cca 42 EUR

Tindari

Půldenní výlet autobusem k poutnímu místu s nádherným výhledem na Liparské ostrovy a  jezírka M arinello, volný čas na prohlídku svatyně Černé M adony a  archeologického areálu s  řeckým divadlem, římskými lázněmi a bazilikou.

  • Dospělý cca 15 EUR

Etna

Výlet autobusem přes městečka Santa Venerina a Zaff erana Etnea na Etnu – nejvyšší sopku v Evropě, výjezd autobusem do výšky 1 950 m n. m. s krátery i oblastmi lávových polí. Volný čas na prohlídku kráteru Silvestri, fakultativně možnost výjezdu do výšky 2 500 m n. m. lanovkou nebo jeepem.

  • Dospělý cca 40 EUR

Syrakusy

Výlet autobusem do Syrakus, které náležely k nejvýznamnějším a nejkrásnějším řeckým městům 5. –3. století př. n. l.

  • Dospělý cca 50 EUR

Pozn.: Nabídka výletů je orientační, podrobné informace u delegáta v místě. Realizace výletů je v závislosti na počtu přihlášených účastníků a klimatických podmínkách. Ceny výletů jsou orientační, přesné informace u delegáta v místě.

Itálie, Sicílie