Itálie

Itálie, to je všudypřítomná historie na každém kroku – starobylá města s nepřeberným množstvím světoznámých honosných památek, ceněná umělecká díla kontrastující s nádhernou přírodou, azurově průzračným mořem, dlouhými písčitými plážemi, čerstvým alpským vánkem… Umění užívat si života, labužnická gastronomie, výtečná vína a aperitivy, stylové značkové oblékání a hlavně fotbal – to je pravá Itálie!

Velká jezera, největší středomořské ostrovy i malé ostrůvky, mořské laguny a zátoky, dlouhé a široké písčité pláže se zlatavým či bílým pískem s pozvolným vstupem do moře, blankytnou mořskou vodou – dovolenkový cíl si zde najde každý.

Itálie

Itálie

Letoviska, ubytování v Itálii

Jednotlivá letoviska i ubytovací kapacity se mohou od sebe často velmi lišit, doporučujeme pečlivě zvážit výběr s ohledem na záměr dovolené (dojezdová vzdálenost z ČR, rušné či klidné středisko, možnosti vyžití v letovisku, přístup do moře, možnost výletů v okolí), kromě popisu v katalogu doporučujeme prostudovat i webové stránky jednotlivých letovisek.

Pro ulehčení výběru té „pravé“ dovolené jsme se snažili popsat charakteristiku jednotlivých letovisek/prázdninových oblastí. U ubytovacích kapacit v některých případech neexistuje oficiální označení kategorie, pro ulehčení vašeho výběru jsme se kategorizací přiblížili běžným standardům. Ubytovací kapacity – typy jednotlivých ubytovacích jednotek – jsou detailně popsány na následujících stranách – upozorňujeme, že tyto popisy jsou především orientační, v některých případech (především u apartmánového ubytování) se mohou i v rámci jedné rezidence od sebe lišit, neboť nejsou vždy všechny ubytovací jednotky v rámci jednoho typu 100% totožné (především skladba lůžek).

Především u privátního ubytování slouží pouze k představě o typu ubytování – neboť se jedná o často desítky až stovky ubytovacích jednotek různých majitelů, které se od sebe liší vybavením, prostorností či skladbou pokojů/ lůžek. Upozorňujeme, že některé ubytovací jednotky především starších rezidencí mohou být méně prostorné, nové rezidence mívají zpravidla prostornější – nicméně pro větší komfort a pohodlí doporučujeme využití ne plně obsazeného studia/apartmánu. V nabídce jsme neopomněli ani pohodlné hotelové ubytování se stravováním.

Autokarová doprava do Itálie

Do vybraných letovisek jsou k vybraným kapacitám vypsány zájezdy s autokarovou dopravou, zajišťovány velkokapacitními autobusy, zpravidla partnerské CK. Každý cestující má nárok (s ohledem na nutnost dodržování mezinárodně platných předpisů o provozní hmotnosti autobusů ošetřujících jejich přetěžování, limitovanému zavazadlovému prostoru a k zajištění určité kultury cestování) na jedno hlavní zavazadlo do hmotnosti 20 kg a jedno příruční zavazadlo do hmotnosti 5 kg. Další zavazadlo je možné přepravovat pouze po předchozím souhlasu a potvrzení CK (zpravidla za příplatek).

Každý cestující je povinen si svoje zavazadla za asistence řidiče/ zástupce CK naložit/vyložit, případně během trasy přeložit a v cílovém místě převzít; dbát pokynů řidičů či vedoucího zájezdu/delegáta. Všichni cestující jsou povinni dodržovat celní/právní předpisy tranzitních a cílových zemí. Přeprava zvířat není možná. Příprava zasedacího pořádku je v kompetenci pořadatele autokarové dopravy – přesně požadovaná místa v buse nelze garantovat.

Dovolujeme si upozornit, že v některých letoviscích nelze zajet přímo k ubytovacím kapacitám (především u privátního ubytování – zastávka zpravidla u místní provoz. agentury), omezení může vzniknout také díky aktuálním dopravním podmínkám, nevhodnosti v návaznosti na další trasu či časovou náročnost s tím spojenou – děkujeme tímto předem za pochopení. Další informace u popisů jednotlivých letovisek. Pokud autokar vykládá/nakládá klienty u ubytovací agentury – zpravidla bývá zajištěn odvoz k/z ubytování místní agenturou, popř. zajišťuje klient sám (nebo možnost zajištění za příplatek v místě).

Z přepravy budou vyloučeny osoby v podnapilém stavu, pod vlivem omamných látek, slovně napadající řidiče/zástupce CK/ostatní klienty (např. v případě zpoždění, nebo pokud svým jednáním a chováním narušují její chod – bez nároku na náhradu. Prosíme o pochopení pro toto opatření, jehož cílem je zajištění klidné dovolené a přepravy ostatních cestujících, jakož i ochrana pracovníků/spolupracovníků CK. Dále upozorňujeme, že CK negarantuje hlídání zavazadel v příjezdový/ odjezdový den.

Časový harmonogram autokarové dopravy: odjezd z ČR v pátek dle svozového místa v dopoledních/ poledních či odpoledních hodinách (dle jednotlivých cílových letovisek), příjezd do pobytového místa v sobotu zpravidla mezi 07:00– 12:00 hod.; odjezd z pobytového místa následující sobotu zpravidla mezi 17:00–20:00 h., návrat do ČR v neděli v ranních či dopoledních hodinách (Praha zpravidla cca 06:00–15:00 h. – dle jednotlivých letovisek).

Během trasy je dodržována po 3–4 hodinách jízdy vždy krátká přestávka.

Itálie

Zdravotní péče v Itálii

Pokud jde o hrazení nákladů zdravotní péče v minulosti, platilo doporučení před každou cestou do Itálie uzavřít především pojištění léčebných výloh a výloh na repatriaci (tzv. cestovní zdravotní pojištění).

Bezplatná lékařská péče byla českým občanům dříve poskytnuta jen při první pomoci ve státních zdravotnických zařízeních. Další léčení v nemocnicích bylo poskytováno pouze za úhradu, a to ve výši od 300,- EUR na den výše podle typu zařízení a péče.

Vzhledem k tomu, že od zavedení Evropského průkazu zdravotního pojištění uběhla relativně krátká doba, některá zdravotnická zařízení v Itálii s touto změnou nemusí být obeznámena. I z tohoto důvodu lze nadále doporučit sjednání „cestovního zdravotního pojištění“, které navíc může mimo jiné pokrývat i některé výlohy nad rámec zdravotního pojištění držitelů Evropského průkazu zdravotního pojištění.

Ostatní informace

V Itálii je velmi přísný zákon o nošení tzv. chladných zbraní (nožů, mačet…), proto doporučujeme tyto používat pokud možno jen v kuchyni.

Za porušení zákazu kouření, který platí prakticky ve většině uzavřených místností přístupných veřejnosti (včetně restaurací a barů), může být uložena vysoká pokuta.

Restaurace mají v poledne otevřeno cca od 12.30, od 15.00 do cca 19.30 je pauza a otevírá se pak až večer. V restauracích platí zákaz kouření (zákon č. 3 z 16.1. 2003). Prodejní doba ve velkých obchodních domech je zpravidla 9.00 - 13.00, 16 - 20.00/23.00 hod. Obchody jsou takto otevřeny i v sobotu. Hypermarkety mívají po dobu letního času otevřeno po celý den i v neděli. Obvyklá prodejní doba obchodů : 9.00-13.00 a 16-19.30, zavírací den pondělí dopoledne. Obchody s potravinami otevírají dříve a zavírací den je čtvrtek odpoledne.

Tyto údaje jsou velmi orientační, protože každý obchodník si může stanovit otevírací dobu podle svého uvážení. Rozdíly vycházejí z velikosti a umístění, roční doby a turistického ruchu. - měna je euro (od 1.1.2002) - české koruny nejsou v italských bankách volně směnitelné - úřady, pošty otvírají pro veřejnost obvykle jen dopoledne - obchody mají většinou od 13.00 - 16.00 hod. tzv. polední pauzu - k veškerému zakoupenému zboží je zákazník povinen si vzít účetní doklad - stvrzenku (pozn. nevydává se např. u novin či benzínu), jejíž předložení může vyžadovat finanční policie (v případě nepředložení může uložit vysokou pokutu).

Náboženské složení v Itálii

97 % obyvatelstva deklaruje katolické vyznání 1,5 % se hlásí k valdenské evangelické církvi ostatní jsou muslimové a nedefinovaní

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky v Itálii

italština, v oblastech se zvláštní autonomií rovněž: němčina (Alto Adige/Südtirol, neboli Jižní Tyrolsko), slovinština (Friuli - Venezia Giulia), francouzština (Valle d´Aosta)

Itálie
Itálie

ItálieItálie informace

  • Časový posun: 0 hod

Důležitá telefonní čísla

  • karabiníci 112
  • policie 113
  • hasiči 115
  • pomoc motoristům - autoklub 116
  • první pomoc 118

Zdravotní péče v Itálii odpovídá evropským standardům.

Velvyslanectví České republiky v Itálii (Ambasciata della Repubblica Ceca)

Via dei Gracchi 322, 00192 Roma

  • Telefon 0039 06 360 95 71-3
  • Fax 0039 06 324 44 66, KO-360 957 40
  • E-mail: rome@embassy.mzv.cz
  • Web: www.mzv.cz/rome

Působnost úřadu

- DIPLOMATICKÁ pro Italskou republiku a Maltskou republiku.

- KONZULÁRNÍ pro Italskou republiku, Maltskou republiku a Republiku San Marino

Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 07.45 - 16.15 úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - pátek 09.00 - 12.00