Bulharsko

Základní informace k aktuálním zájezdům do Bulharska

Bulharsko je zajímavá země, která nabízí vše, na co si jen vzpomenete - moře, písečné pláže, malebná historická městečka, kulturní a architektonické zajímavosti, staré kláštery i moderní letoviska.

Dovolená v Bulharsku patřila vždy k těm nejpopulárnějším, nyní po několika letech turisté znovu objevují tuto slovanskou zemi s balkánskými kořeny. Vracejí se i ti, kteří zde byli v minulosti, aby znovu objevili kouzlo dlouhých černomořských písčitých pláží. Bulharské moře je ideální pro rodiny s dětmi, vstup do moře je většinou mírný.

Bulharsko

Bulharsko

Letoviska se nyní rozšiřují, což se děje ve velké míře v souvislosti s novým rozvojem jednotlivých letovisek a i díky finanční podpoře bulharské vlády. Nově budované komplexy a hotely odpovídají již zcela evropským standardům a naznačují cestu, po které se Bulharsko vydalo.

Obyvatelstvo a zvyky

Bulhaři jsou obecně přívětiví, komunikativní a pohostinní. Češi jsou stále považováni za bratrský národ, který má slušné renomé. Nesetkáváme se proto často s nějakým nepříjemným jednáním. Specifikem v komunikaci s Bulhary je jejich zavrtění hlavy na souhlas a naopak přikývnutí na nesouhlas. Nemělo by vás překvapit běžně rozšířené tykání, nejedná se o nezdvořilost, ale spíše o srdečnost. Narozdíl od Turecka se v Bulharsku nesmlouvá. Výjimkou jsou pouze služby taxi a ubytování v privátu.

Varna

Třetí největší město Bulharska, rozkládá se na březích Černého moře a pyšní se titulem největší bulharský přístav. Milovníci historie zde naleznou římské vykopávky, Arménský kostel s kašnou s horkým minerálním pramenem, katedrálu Nanebevzetí na náměstí Metropolita Simeona nebo starou věž s hodinami, umístěnou do překrásných zahrad.

Zlaté Písky

Rozlehlé bulharské letovisko, rozkládající se podél 4 km krásné dlouhé pláže a obklopené kopci se zeleným přírodním parkem. Zaslouženě je nazýváno P erlou Černého moře. Město se nachází 17 km severně od Varny a je oblíbeným prázdninovým resortem především pro své příjemné klima, unikátní přírodní park a v neposlední řadě pro své nádherné pláže. Na své si přijdou i milovníci nočního života.

Obzor

Letovisko se nachází asi 60 km severně od Burgasu a 60 km jižně od Varny. Leží v těsné blízkosti staré planiny. Blízko letoviska najdete zříceniny římských hradeb a hradu Kozjak, rozvaliny římského J upiterova chrámu. 7 km dlouhá písečná pláž, okolní lesy a hory jsou velkým lákadlem tohoto letoviska. Menší centrum s řadou uliček s restauracemi, kavárnami a obchůdky nabízí možnosti k procházkám a nákupům.

Svatý Vlas

Původně malá vesnička se během posledních let rozrostla ve známé přímořské letovisko. Díky propojení hor a moře jsou zde optimální podmínky pro klienty trpící dýchacími obtížemi. Pravidelné autobusové spojení se známými turistickými středisky, jako je Slunečné pobřeží (5 km) a Nesebar (9 km), dělá ze Svatého Vlasu vyhledávané a oblíbené letovisko s malebnými plážemi pozvolna se svažujícími do moře.

Slunečné pobřeží

Asi jedno z nejznámějších a největších letovisek leží přibližně 40 km od Burgasu. Nádherné pláže s jemnými písečnými přesypy, které se pozvolna svažují do moře, příjemné klima a blízkost historického Nesebaru jsou důvodem, proč je Slunečné pobřeží vyhledáváno mnoha turisty už od 50. let 20. století. Toto místo je podobně jako Zlaté písky vhodné pro rodiny s dětmi právě díky příhodným plážím. Navíc si můžete pobyt zpestřit projížďkou v drožce nebo na koni, jízdou na nafukovacích člunech nebo vodních lyžích, windsurfi ngem nebo plážovým volejbalem. Děti určitě ocení tobogány na pláži

Nesebar

Letovisko leží na malém skalnatém poloostrově a je spojené s pevninou úzkou šíjí. Od letoviska Slunečné pobřeží cca 5 km, 35 km severně od Burgasu. Město je rozděleno do dvou částí – staré, s úzkými uličkami, starobylými kostely, typickými domky, a nové části. Město bylo zapsáno na seznam světových kulturních památek UNESCO. Nová část města se rozšiřuje podél dlouhé písečné pláže asi 2 km od historického centra. Mezi oběma částmi vede příjemná promenáda, můžete využít i místní minivláček. Časté autobusové spojení s letoviskem Slunečné pobřeží. V letovisku najdete dostatek zábavy pro všechny, vč. aquaparku.

Sozopol

Malebné starobylé městečko na jižním černomořském pobřeží, vzdálené 33 km jižně od Burgasu. Charakteristické pro městečko jsou křivolaké uličky, lemované typickými sozopolskými dřevěnými domy s vysunutými patry a kamennou podezdívkou. Stará část města byla vyhlášena architektonickou a historickou rezervací, chráněnou UNESCO.

Primorsko

Bývalá rybářská vesnička, která se v  průběhu let rozrostla ve známé turistické centrum. Leží 50 km jižně od Burgasu v podhůří pohoří Strandža na poloostrově Kjuprija, k němuž ze severu a z jihu přiléhají dvě pláže s jemným pískem, čistou vodou a pozvolným vstupem do moře.

Pomorie

Menší a klidnější letovisko, cca 52 km jižně od Burgasu. Jsou zde 3 hlavní pláže. V letovisku je řada restaurací, obchůdků. Letovisko je vyhlášené produkcí vína a je známé také léčivým bahnem. Léčebné účinky má i přírodní železitý písek hnědé barvy, který pokrývá místní pláže.

Počasí v Bulharsku

Podnebí má na severu ráz kontinentální, na jihu a východě středomořský. Průměrné lednové teploty se pohybují od -2 do 2 °C, červencové od 21 do 25 °C. Průměrný roční úhrn srážek kolísá mezi 450 - 850 mm, na horách přes 1000 mm.

Zdravotní péče v Bulharsku

Úroveň zdravotnictví je podle kvalifikovanosti pomoci slušná, lékáren (Apteka) je velké množství, pro Černomoří je krajská nemocnice v Burgasu. Mezi ČR a BR je podepsána dohoda o poskytování první pomoci a nutného ošetření zdarma (týká se státních zařízení). Finanční stav zdravotnických zařízení je ale dost špatný a činnost zdravotních pojišťoven je nedostatečná. Proto se za vše musí platit hotově.

Bulharsko

Celní předpisy v Bulharsku

Bezcelní dovoz a vývoz se vztahuje jen na věci osobní potřeby, které svým množstvím a hodnotou nemají obchodní charakter. Všechny ostatní věci, zejména drahá elektronika, šperky aj., je třeba deklarovat. Zvláštnímu režimu podléhá dovoz a vývoz starožitností.

Od 15.6.2007 BG uplatňuje nařízení Rady a Evropského parlamentu č.1889 o kontrole peněžních prostředků, vstupujících nebo vystupujících z prostoru Společenství, které občanům EU zjednodušuje dovoz a vývoz valut do/z BG.

Pro dovoz a vývoz peněžních prostředků platí následující kritéria:

- do 10 000 EUR nebo jejich ekvivalentu v bulharských levech bez devizového celního prohlášení

- od 10 001 EUR do 25 000 EUR nebo jejich ekvivalentu v jiné valutě je nutné hodnotu a měnu deklarovat na celnici

- nad 25 000 EUR nebo jejich hodnoty v jiné valutě je nutné kromě deklarace hodnoty deklarovat i původ peněžních prostředků a zároveň předložit potvrzení daňového úřadu z domovského státu, že uvedená osoba nemá nesplacené dluhy.

Tuzemské i cizí fyzické osoby mohou vyvážet a dovážet pro osobní potřebu drahé kovy a kameny bez písemného prohlášení následovně:

- zlato a platina do 37 g

- šperky a doplňky ze slitin zlata a platiny do 60 g

- stříbro v neopracované nebo poloopracované formě a mincích, šperky a doplňky ze slitin stříbra do 300 g

- drahé kameny, vsazené do výše uvedených výrobků

Vývoz a dovoz valuty, drahých kovů a kamenů prostřednictvím poštovních zásilek je možný pouze v případě, že je deklarována cena zásilky.

Co se týče množství zboží, používá se definice „přiměřené množství“, přičemž pro občany EU platí u dovozu a vývozu alkoholických a tabákových výrobků liberálnější režim - např.:

- 800 ks cigaret, 400 ks cigár, 200 ks doutníků, 1 kg tabáku

- 10 litrů destilátu, 90 litrů vína (max. 60 litrů perlivého vína), 110 litrů piva

- 500 g kávy nebo 200 g kávového extraktu, 100 g čaje nebo 40 g čajového extraktu

- 50 ml parfému nebo 250 ml toal.vody

Na dovoz výše uvedeného zboží mají právo pouze osoby starší 17 let. Věkové omezení neplatí pro léky - je možné dovézt do země množství a druh odpovídající osobní potřebě cestujícího. Postihy za porušení Devizového zákona BG jsou velmi tvrdé - kromě zabavení „předmětu porušení zákona“ jsou vyměřovány pokuty od 5000 do 35000 BGN nebo je dán podnět k zahájení trestního řízení. Při obzvláště velké hodnotě zabaveného zboží nebo valut je rovněž zabaven dopravní prostředek, ve kterém bylo zboží převáženo.

Bulharsko
Bulharsko

BulharskoBulharsko informace

 • Poloha: jihovýchodní Evropa
 • Oficiální název: Bulharská republika
 • Hlavní město: Sofie
 • Jazyk: bulharština
 • Náboženství: pravoslaví (85 %), islám (13 %), katolictví (1 %)
 • Úřední jazyk: Oficiálním jazykem je bulharština
 • Časový posun: + 1 hodina od letního S.E.C.
 • Důležitá telefonní čísla

  • policie 166
  • hasiči 160
  • první pomoc (barza pomošt) 150

Odlety

odlety z/do Burgasu z Brna a Ostravy jsou realizovány s mezipřistáním v Ostravě nebo Brně.

 • Let do/z Brna, mezipřistání v Ostravě
 • Let z/do Ostravy, mezipřistání v Brně

Měna Bulharsko

Měnovou jednotkou je 1Lev, značka Lv (1Lv=100 stotinek), mezinárodní označení BGN.

Dnes lze sehnat leva i v ČR (např.směnárny Cheqpoint), ale nikoliv běžně, neboť měna není volně směnitelná. Doporučuje se směna z EUR či USD, případně i české koruny, ale kurs je méně výhodný. Upozorňujeme, že mnozí Bulhaři odmítají bankovky, které jsou popsané či jinak poškozené a zkoumají pravost u nových (černých) dolarových bankovek.