Bulharsko

Bulharsko je zajímavá země, která nabízí vše, na co si jen vzpomenete - moře, písčité pláže, malebná historická městečka, kulturní a architektonické zajímavosti, staré kláštery i moderní letoviska.

Dovolená v Bulharsku patřila vždy k těm nejpopulárnějším, nyní po několika letech turisté znovu objevují tuto slovanskou zemi s balkánskými kořeny. Vracejí se i ti, kteří zde byli v minulosti, aby znovu objevili kouzlo dlouhých černomořských písčitých pláží.

Bulharsko

Bulharsko

Bulharské moře je ideální pro rodiny s dětmi, vstup do moře je většinou mírný. Letoviska se nyní rozšiřují, což se děje ve velké míře v souvislosti s novým rozvojem jednotlivých letovisek a i díky finanční podpoře bulharské vlády. Nově budované komplexy a hotely odpovídají již zcela evropským standardům a naznačují cestu, po které se Bulharsko vydalo.

Obyvatelstvo a zvyky

Bulhaři jsou obecně přívětiví, komunikativní a pohostinní. Češi jsou stále považováni za bratrský národ, který má slušné renomé. Nesetkáváme se proto často s nějakým nepříjemným jednáním. Specifikem v komunikaci s Bulhary je jejich zavrtění hlavy na souhlas a naopak přikývnutí na nesouhlas. Nemělo by vás překvapit běžně rozšířené tykání, nejedná se o nezdvořilost, ale spíše o srdečnost. Narozdíl od Turecka se v Bulharsku nesmlouvá. Výjimkou jsou pouze služby taxi a ubytování v privátu.

Počasí v Bulharsku

Podnebí má na severu ráz kontinentální, na jihu a východě středomořský. Průměrné lednové teploty se pohybují od -2 do 2 °C, červencové od 21 do 25 °C. Průměrný roční úhrn srážek kolísá mezi 450 - 850 mm, na horách přes 1000 mm.

Zdravotní péče v Bulharsku

Úroveň zdravotnictví je podle kvalifikovanosti pomoci slušná, lékáren (Apteka) je velké množství, pro Černomoří je krajská nemocnice v Burgasu. Mezi ČR a BR je podepsána dohoda o poskytování první pomoci a nutného ošetření zdarma (týká se státních zařízení). Finanční stav zdravotnických zařízení je ale dost špatný a činnost zdravotních pojišťoven je nedostatečná. Proto se za vše musí platit hotově.

Bulharsko

Celní předpisy v Bulharsku

Bezcelní dovoz a vývoz se vztahuje jen na věci osobní potřeby, které svým množstvím a hodnotou nemají obchodní charakter. Všechny ostatní věci, zejména drahá elektronika, šperky aj., je třeba deklarovat. Zvláštnímu režimu podléhá dovoz a vývoz starožitností.

Od 15.6.2007 BG uplatňuje nařízení Rady a Evropského parlamentu č.1889 o kontrole peněžních prostředků, vstupujících nebo vystupujících z prostoru Společenství, které občanům EU zjednodušuje dovoz a vývoz valut do/z BG.

Pro dovoz a vývoz peněžních prostředků platí následující kritéria:

- do 10 000 EUR nebo jejich ekvivalentu v bulharských levech bez devizového celního prohlášení

- od 10 001 EUR do 25 000 EUR nebo jejich ekvivalentu v jiné valutě je nutné hodnotu a měnu deklarovat na celnici

- nad 25 000 EUR nebo jejich hodnoty v jiné valutě je nutné kromě deklarace hodnoty deklarovat i původ peněžních prostředků a zároveň předložit potvrzení daňového úřadu z domovského státu, že uvedená osoba nemá nesplacené dluhy.

Tuzemské i cizí fyzické osoby mohou vyvážet a dovážet pro osobní potřebu drahé kovy a kameny bez písemného prohlášení následovně:

- zlato a platina do 37 g

- šperky a doplňky ze slitin zlata a platiny do 60 g

- stříbro v neopracované nebo poloopracované formě a mincích, šperky a doplňky ze slitin stříbra do 300 g

- drahé kameny, vsazené do výše uvedených výrobků

Vývoz a dovoz valuty, drahých kovů a kamenů prostřednictvím poštovních zásilek je možný pouze v případě, že je deklarována cena zásilky.

Co se týče množství zboží, používá se definice „přiměřené množství“, přičemž pro občany EU platí u dovozu a vývozu alkoholických a tabákových výrobků liberálnější režim - např.:

- 800 ks cigaret, 400 ks cigár, 200 ks doutníků, 1 kg tabáku

- 10 litrů destilátu, 90 litrů vína (max. 60 litrů perlivého vína), 110 litrů piva

- 500 g kávy nebo 200 g kávového extraktu, 100 g čaje nebo 40 g čajového extraktu

- 50 ml parfému nebo 250 ml toal.vody

Na dovoz výše uvedeného zboží mají právo pouze osoby starší 17 let. Věkové omezení neplatí pro léky - je možné dovézt do země množství a druh odpovídající osobní potřebě cestujícího. Postihy za porušení Devizového zákona BG jsou velmi tvrdé - kromě zabavení „předmětu porušení zákona“ jsou vyměřovány pokuty od 5000 do 35000 BGN nebo je dán podnět k zahájení trestního řízení. Při obzvláště velké hodnotě zabaveného zboží nebo valut je rovněž zabaven dopravní prostředek, ve kterém bylo zboží převáženo.

Bulharsko
Bulharsko

BulharskoBulharsko informace

  • Poloha: jihovýchodní Evropa
  • Oficiální název: Bulharská republika
  • Hlavní město: Sofie
  • Jazyk: bulharština
  • Náboženství: pravoslaví (85 %), islám (13 %), katolictví (1 %)
  • Úřední jazyk: Oficiálním jazykem je bulharština
  • Časový posun: + 1 hodina od letního S.E.C.

Důležitá telefonní čísla

  • policie 166
  • hasiči 160
  • první pomoc (barza pomošt) 150

Měna Bulharsko

Měnovou jednotkou je 1Lev, značka Lv (1Lv=100 stotinek), mezinárodní označení BGN.

Dnes lze sehnat leva i v ČR (např.směnárny Cheqpoint), ale nikoliv běžně, neboť měna není volně směnitelná. Doporučuje se směna z EUR či USD, případně i české koruny, ale kurs je méně výhodný. Upozorňujeme, že mnozí Bulhaři odmítají bankovky, které jsou popsané či jinak poškozené a zkoumají pravost u nových (černých) dolarových bankovek.