Ve FIRO-tour a.s. lze vyřídit vstupní formality pro tyto destinace:

Víza zařizujeme pouze k zájezdům zakoupeným u naší CK a pro občany ČR.

Udělení víza je plně v kompetenci zastupitelských úřadů,proti jeho zamítnutí není odvolání a poplatek za vyřízení víza je v takovém případě nevratný.

Lhůty vyřízení víz jsou pouze orientační,cestovní kancelář nenese odpovědnost za jejich dodržení.

Klientům doporučujeme podávat žádosti o víza v požadovaném termínu a k žádosti dokládat všechny dokumenty.

Klient ručí za správnost a platnost dodaného cestovního dokladu, pro účely vyřízení vstupního víza do požadované destinace.

V případě včasného nedodání veškerých požadovaných podkladů pro vyřízení vstupního víza, nenese CK odpovědnost za nevyřízení víz.

Pro vydání víza vyžadují zastupitelské úřady v cestovním dokladu nejméně dvě volné stránky. Klient bere na vědomí, že o udělení nebo neudělení víza rozhoduje pouze příslušný zastupitelský úřad a vyřízení prostřednictvím CK nezaručuje jeho udělení. Za případné neudělení víza nenese CK žádnou odpovědnost.

Cestovní pas bude po celou dobu vyřizování víz plně k dispozici CK.

Vyřízení víz pro občany České republiky:

Klient ručí za správnost a platnost dodaného cestovního dokladu, pro účely vyřízení vstupního víza do požadované destinace. V případě včasného nedodání veškerých požadovaných podkladů pro vyřízení vstupního víza, nenese CK odpovědnost za nevyřízení víz.

Pro vydání víza vyžadují zastupitelské úřady v cestovním dokladu nejméně dvě volné stránky. Klient bere na vědomí, že o udělení nebo neudělení víza rozhoduje pouze příslušný zastupitelský úřad a vyřízení prostřednictvím CK nezaručuje jeho získání. Za případné zamítnutí víza nenese CK žádnou odpovědnost.

Vízová povinnost pro cizince:

Příslušníci jiného státu než ČR jsou v případě čerpání služeb v zahraničí povinni se vybavit doklady požadovanými pro vstup do příslušných zemí,pobyt, příp. tranzit ( platný cestovní pas,vízum,doklad o zdravotním pojištění pokud je požadováno).

CK FIRO- tour a.s. na vyžádání zjistí aktuální informace o pasových a vízových požadavcích,lhůtách pro jejich vyřízení příp.jaké zdravotní doklady jsou na cestu požadovány.

CK FIRO-tour a.s. příslušníkům jiného státu než ČR víza nezařizuje.

Poplatky při nestandardním vyřízení víz:

 • Vyřízení vstupního víza mimo termín celé skupiny, tzn. individuální termín dle dohody s klientem....500 Kč/osoba
 • Příprava podkladů pro víza, v případě, že si klienti budou o vízum žádat sami….350 Kč/osoba (týká se destinací Čína, Rusko)
 • V případě, že klient požaduje vrátit cestovní doklad před odjezdem na zájezd FIRO-tour , je účtován poplatek za odeslání cestovního dokladu s vízem na adresu klienta…130 Kč ( zasláno na dobírku). V ostatních případech se vydání cestovních dokladů řídí pokyny CK pro daný konkrétní zájezd. Bez poplatku lze po dohodě vyzvednout cestovní pasy pouze v kanceláři FIRO-tour, Národní 37/38, Praha 1.

Podklady pro vyřízení víz posílejte na adresu

FIRO-tour a.s.
Národní 37/38
110 00 Praha 1
tel.: 221 966 966

nebo elektronicky na e-mail: viza@firotour.cz
australie Austrálie cina Čína egypt Egypt indie Indie indonesie Indonésie iran Írán jordansko Jordánsko kanada Kanada kapverdy Kapverdy kena Keňa kuba Kuba mongolsko Mongolsko myanmar Myanmar ( Barma) namibie Namibie oman Omán rusko Rusko spojene arabske emiraty SAE srilanka Srí Lanka thajsko Thajsko usa USA uzbekistan Uzbekistán vietnam Vietnam

 

australie Austrálie

 • doklady: vyplněný formulář ( k dispozici u prodejce )
 • doba vyřízení: min. 1 měsíc před odletem
 • platnost pasu po návratu: min. 6 měsíců po návratu do ČR
 • poznámky: nelze vyřídit po příletu
 • víza zařizujeme pouze k zájezdům zakoupeným u naší CK

cina Čína

 • kopie datové stránky pasu (je nutno dodat do CK 2,5 měsíce před termínem zájezdu)
 • doklady: cestovní pas s platností min. 6 měsíců po návratu ( min 2 volné stránky)
 • fotografie: 1x současná barevná pasová fotografie (nutno sněhobílé pozadí na fotografii)
 • online vyplněný formulář (podklady pro vyplnění formuláře dodá prodejce cca 6 týdnů před odletem)
 • kopie letenky nebo rezervace
 • itinerář cesty po Číně v anglickém jazyce
 • rezervace ubytování
 • ověřený souhlas obou rodičů s vycestováním nezletilého a prohlášení o uhrazení nákladů během cesty do Číny za nezletilého (dodat i v případě, kdy nezletilý cestuje společně s rodiči)+kopie rodného listu
 • Ode dne 18.10.2019 je nutná OSOBNÍ návštěva KAŽDÉHO účastníka zájezdu v Čínském vízovém centru v Praze. Zde každý žadatel o vízum poskytne otisky prstů a odevzdá formulář, zvací dopis a další podklady nutné pro poskytnutí vstupního víza v předem dohodnutém termínu.
 • víza zařizujeme pouze k zájezdům zakoupeným u naší CK

egypt Egypt

 • občané ČR cestující prostřednictvím CK mohou získat vízum při příletu na letišti ( cca 25USD)
 • doklad: cestovní pas platný 6 měsíců po návratu
 • víza zařizujeme pouze k zájezdům zakoupeným u naší CK

indie Indie

 • doklady: platnost pasu min. 6 měsíců po návratu
 • vyřízení víza : https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
 • platba kartou
 • víza zařizujeme pouze k zájezdům zakoupeným u naší CK

indonesie Indonésie

 • zrušena vízová povinnost při pobytu do 30 dnů
 • doklad: cestovní pas s min. platností 6 měsíců po návratu

iran Írán

 • doklady: biometrický pas s platností min. 6 měsíců po návratu + kopie pasu
 • fotografie: 2x barevná fotografie ( ženy musí být zahaleny v šátku)
 • formulář: 2x vyplněný formulář v AJ na stroji nebo PC
 • cestovní pojištění po dobu pobytu v Íránu kopie kartičky zdravotní pojišťovny v ČR
 • kopie letenky
 • originál výpis z účtu za poslední 3 měsíce ( nebo kopie potvrzena bankou)
 • doklad o zaplacení poplatku za vyřízení víza
 • nutná osobní návštěva ambasády při podání žádosti o víza
 • platnost víza: dle ambasády
 • doba vyřízení: cca 1 měsíc
 • omezení: nutné volné stránky v pase
 • poznámky: nelze vyřídit po příletu
 • v cestovním pase nesmí být izraelské razítko
 • víza zařizujeme pouze k zájezdům zakoupeným u naší CK

kanada Kanada

 • registrace přes elektronický systém od 15.3.2016: http://www.canada.ca/eTA
 • platba kartou
 • doklady:nutný biometrický pas
 • víza zařizujeme pouze k zájezdům zakoupeným u naší CK

kena Keňa

 • Vyřízení víza: Electronic Visa System www.evisa.go.ke
 • platba kartou
 • doklady: platnost pasu min. 6 měsíců po návratu
 • víza zařizujeme pouze k zájezdům zakoupeným u naší CK

kapverdy Kapverdy

 • doklady: scan cestovního pasu
 • platnost pasu po návratu: min. 6 měsíců po návratu do ČR
 • víza zařizujeme pouze k zájezdům zakoupeným u naší CK

kuba Kuba

 • doklady: platná kopie/scan (čitelný!) cestovního pasu (pas platný min. 6 měsíců po návratu)
 • doba vyřízení: cca 1-3 dny
 • víza zařizujeme pouze k zájezdům zakoupeným u naší CK

mongolsko Mongolsko

 • doklady: cestovní pas s min. platností 6 měsíců po návratu
 • 1 x barevná pasová fotografie
 • cestovní pojištění
 • zpáteční letenka
 • itinerář cesty ( zajišťuje CK)
 • vyplněný formulář ( k dispozici u prodejce)
 • víza zařizujeme pouze k zájezdům zakoupeným u naší CK

myanmar Myanmar ( Barma)

 • doklady: platnost pasu min. 6 měsíců po návratu
 • vyřízení víza: www.myanmarvisa.com
 • platba kartou
 • víza zařizujeme pouze k zájezdům zakoupeným u naší CK

namibie Namibie

 • doklady: cestovní pas s min. platností 6 měsíců po návratu do ČR
 • formulář: 1x vyplněný formulář v AJ ( k dispozici u prodejce )
 • fotografie: 2x barevná fotografie pasového formátu
 • kopie letenky
 • kopie pasu
 • itinerář cesty a rezervace ubytování
 • víza zařizujeme pouze k zájezdům zakoupeným u naší CK

rusko Rusko

 • doklady: cestovní pas (platný min. 6 měsíců po ukončení pobytu) + kopii pasu
 • formulář: k vyplnění na stránkách http://visa.kdmid.ru
 • cestovní zdravotní pojištění po dobu pobytu na území Ruské federace - pokud bylo zakoupeno přes CK FIRO-tour a. s., zajistíme jej my
 • fotografie: 1x barevná pasová fotografie
 • platnost víza: dle ambasády
 • omezení: nutné volné stránky v pase
 • poznámky: nelze vyřídit po příletu
 • víza zařizujeme pouze k zájezdům zakoupeným u naší CK

srilanka Srí Lanka

 • Vyřízení víza: Electronic Travel Authorization (ETA) - www.eta.gov.lk
 • Vízum je zpoplatněno částkou 35USD, platba kartou
 • doklady: platnost pasu min. 6 měsíců po návratu
 • víza zařizujeme pouze k zájezdům zakoupeným u naší CK

thajsko Thajsko

 • od 11. 08. 2011 je pro občany s českým pasem bezvízový styk do Thajska
 • doklady: pas
 • víza zařizujeme pouze k zájezdům zakoupeným u naší CK

usa USA

USA zavádí změny v souladu s novelou Optimalizace programu bezvízového styku (ESTA) a prevence pohybu teroristů z roku 2015. Zmíněná novela specifikuje kategorie cestujících, kteří nebudou moci vstupovat na území USA v rámci bezvízového programu (ESTA):

 • Občané, kteří cestovali nebo byli v Íránu, Iráku, Súdánu nebo Sýrii v období od 1.března 2011 včetně
 • Občané, kteří jsou současně občané Íránu, Iráku, Súdánu nebo Sýrie

Tito jednotlivci musí žádat o víza prostřednictvím imigračního postupu na velvyslanectví, kam se budou muset dostavit osobně na osobní pohovor. Cestující, kteří mají platnou registraci ESTA, by si měli svůj status před odjezdem do USA zkontrolovat na stránce: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

 • registrace přes elektronický systém : https://esta.cbp.dhs.gov
 • platba kartou
 • doklady:nutný biometrický pas
 • víza zařizujeme pouze k zájezdům zakoupeným u naší CK

vietnam Vietnam

 • doklady: cestovní pas s platností min. 6 měsíců po vstupu na vietnamské území
 • 1x vyplněný formulář ( k dispozici u prodejce)
 • 1x barevná pasová fotografie
 • lze vyřídit na místě - s sebou formulář ( obdržíte v odbavení )+ 1x barevná pasová fotografie, platba na místě cca 45USD
 • víza Kambodža - na místě – 2x barevná pasová fotografie, platba cca 40 USD
 • víza zařizujeme pouze k zájezdům zakoupeným u naší CK

jordansko Jordánsko

 • jednorázové vstupní vízum lze získat na počkání na letišti a pozemních hraničních přechodech (s výjimkou přechodu Allenby Bridge/King Hussein Bridge a Wadi Araba)
 • platnost pasu po návratu: min. 6 měsíců po návratu do ČR
 • víza zařizujeme pouze k zájezdům zakoupeným u naší CK

oman Omán

 • vízum se uděluje na hranicích/letišti v Maskatu a Salalah
 • platnost cestovního pasu: min. 6 měsíců po návratu do ČR
 • víza zařizujeme pouze k zájezdům zakoupeným u naší CK

spojene arabske emiraty SAE

 • vízum se uděluje bezplatně při příletu na letišti/hranici
 • "visa upon arrival" opravňuje k pobytu v délce max. 30 dní
 • platnost cestovního pasu: min. 6 měsíců po návratu do ČR
 • upozornění: V případě razítka Izraele z dlouhodobého či pracovního pobytu v cestovním pase bude cestujícímu vstup do Spojených arabských emirátů odepřen!
 • víza zařizujeme pouze k zájezdům zakoupeným u naší CK

uzbekistan Uzbekistán

 • doklady: cestovní pas (platný min. 6 měsíců po ukončení pobytu) + kopii pasu
 • fotografie: 1x barevná fotografie pasového formátu
 • formulář: 1x vyplněný formulář (vyplňuje se elektronicky)
 • rezervace zpáteční letenky
 • víza zařizujeme pouze k zájezdům zakoupeným u naší CK