Oznámení pojistné události z léčebných výloh v zahraničí

Oznámení pojistné události z pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby

Oznámení pojistné události z pojištění STORNO

Oznámení pojistné události z pojištění zavazadel a z pojištění za újmu