Výlety Tunisko

Tunisko, Tunisko

Metropole Tunis v několika proměnách

– 1 den s obědem

Nejvhodnější výlet pro ty, kdo se v Tunisku ocitli poprvé. Při celodenním, ale ne příliš dlouhém a náročném putování navštívíte staré město Tunisu s jeho súky v úzkých a klikatých uličkách, hlavní a rušný bulvár Avenue Habib Bourguiba, proslulé muzeum Bardo s nesčetnými skvosty nejen římských mozaik, starověké Kartágo při březích tuniského zálivu (pahorek Byrsa a místo založení punského Kart Hadašt, zbytky punských přístavů, věhlasné římské lázně Antonia Pia), neúplný by byl váš výlet bez zastavení se v malebném Sidi bou Said.

  • cca 80 TND z Hammametu, cca 85 TND ze Sousse, cca 90 TND z Mahdie

Dobrodružství na jihu Tuniska a v poušti

– 2 dny s plnou penzí

Výprava do minulosti, za poznáním, za krásnými scenériemi, barvami a vůněmi pouště a oáz. Během dvou dnů si uchováte pokladnici vzpomínek na celý život. Na cestě k jihu zhlédnete římský amfiteátr v El Jem, měsíční krajinu v okolí Matmaty, troglodytní obydlí berberských obyvatel, písečné duny, pouštní oázy Douz, Kebili, Tozeur s tisíci datlovníky, fakultativně je výprava v terénních džípech do horských oáz (cca 60 TND), dále uvidíte slané jezero Chot El Jerid, svaté město islámu Kairouan. Za příplatek cca 17 TND je projížďka na velbloudech).

  • cca 170 TND z Hammametu, cca 165 TND ze Sousse, cca 170 TND z Mahdie

Zelený poloostrov Cap Bon

- 1 den s obědem

Pestrý a pohodový výlet do nejsevernějšího cípu tuniské krajiny. Začíná se velkými trhy v Nabeulu, pokračuje se ovocnou a zelinářskou oblastí východní části pobřeží Cap Bonu až do Kelibie, důležitého rybářského centra, jemuž vévodí stará byzantská pevnost a jejíž prohlídka je v ceně.

V Kerkouanu si můžete prohlédnout na světě jediné zbytky punského sídliště a také jedinečné malé muzeum. V Ghar El Kebir se podíváte k jeskyním, římským lomům využívaným již Féničany.

Skalnatým pobřežím sjedete ke Korbusu, lázeňskému městečku známému již v římských dobách, kde se můžete vykoupat v horkém prameni vyvěrajícím přímo do moře. Nakonec se zastavíte v BouArgoub, ve vinném sklípku Bacchus na ochutnávku vín.

  • cca 65 TND z Hammametum, cca 70 TND ze Sousse, cca 75 TND z Mahdie

Svaté město islámu – Kairouan

- půl dne

Celé dopoledne je ponecháno k prohlídkám nejzajímavějších míst důležitého náboženského centra, města s nejstarší mešitou v Africe, střediska tkaní koberců, jednoho z největších měst vTunisku – Kairouanu. Navštíví se velká mešita Ogbi ibn Neffy, mauzoelum Sidi Sahbi, vodní rezervoáry z9. století, uličky staré Mediny, ateliér a výrobna koberců.

Plavba pirátskou lodí

- půldenní plavba v pirátském škuneru

- s obědem, nápoji a se zábavou

Při dostatečném počtu účastníků je výlet doprovázen českým animátorem.

  • cca 45 TND z Hammametu, Sousse, Mahdie

Zoologický park Friguia s s delfináriem nebo velbloudí karavanou

Dvouhodinová prohlídka krásného soukromého parku ve stylu jihoafrické vesničky ZULU s mnoha druhy exotických zvířat. Výlet je kombinován s návštěvou delfinária nebo s promenádou na hřbetu velblouda po areálu parku.

Při rezervaci je možné si vybrat variantu dle vašeho přání.

  • delfinárium - cca 65 TND z Hammametu a Sousse, cca 70 TND z Mahdie
  • s velbloudy - cca 60 TND z Hammametu a Sousse, cca 65 TND z Mahdie

Ezzahra Sound and Light show

Ukázka tuniských tradic a folklóru, výborná tradiční večeře, laserová show provázející vás historií Tuniska. To je ve zkratce shrnutý zhruba čtyřhodinový program, při kterém nepřestanete ani na chvilku napínat všechny vaše smysly. Nelze vynechat!

  • cca 75 TND z Hammametu a Sousse, cca 80 TND z Mahdie

Děti 2-12 let platí poloviční cenu. Výlety si můžete zakoupit přímo na pobytovém místě u našeho delegáta s platbou v místní měně. Aktuální nabídka bude uvedena také v informacích, které před odletem od naší CK obdržíte. Uvedené ceny a nabídka výletu je orientační. Realizace výletů závisí na počtu přihlášených osob. Minimální počet osob pro konání výletu je zpravidla 6 osob.

Tunisko, Tunisko