Logo

Mimosoudní řešení sporů

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, FIRO-tour a.s. informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory, vyplývající ze smluv uzavřených se společností FIRO-tour a.s., prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa www.coi.cz.